Bezpłatne konsultacje profilaktyczne ze specjalistami - listopad 2015

 

Pomagamy dzieciom i dorosłym w ramach Pracowni: 

  1.  Pracownia Dysleksji
  2.  Pracownia Wspierania Rozwoju Mowy
  3.  Pracownia Wspomagania Rozwoju Dziecka z Dysfunkcją Intelektu
  4.  Ośrodek "Bocianie gniazdko" dla wczesniaków i dzieci ze specyficznymi problemami okresu noworodkowego oraz dzieci z wadami wrodzonymi.